Rodzina 500+

INFORMACJE DLA OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1234), uprzejmie informujemy, iż w tutejszym sądzie z każdego Wydziału, z Biura Podawczego, z Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej zostały wyznaczone osoby, posługujące się PJM w stopniu podstawowym, do kontaktu z osobami niedosłyszącymi i głuchoniemymi.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 w/w ustawy chęć skorzystania z usługi należy zgłosić co najmniej 3 dni przed przybyciem do Sądu.

Ponadto środkami wspierającymi komunikowanie się jest poczta elektroniczna oraz przesyłanie faksów.

 

Poniżej zamieszczamy listę osób wraz adresami poczty elektronicznej i numerami na które można przesyłać faksy:

1. Wydział I Cywilny – Patrycja Smardzewska  fax  683671110, e-mail cywilny@zagan.sr.gov.pl

2. II Wydział Karny - Jolanta Ferszt– fax 683671103, e-mail karny@zagan.sr.gov.pl

3. V Wydział Ksiąg Wieczystych - Aleksandra Kondratowicz – fax 683671112, e-mail kw@zagan.sr.gov.pl

4. III Wydział Rodzinny i Nieletnich - Beata Kępa fax 684539124, e-mail rodzinny@zagan.sr.gov.pl

5. ZKSS  wyk. orzeczenia w sprawach karnych  - Izabela Kasperowicztel fax 684594743,  e-mail kurator.karny@zagan.sr.gov.pl

6. ZKSS  wykonujący orzeczenia w sprawach rodz. I nieletnich - Aneta Szynder  fax 684582602,  e-mail kurator.rodzinny@zagan.sr.gov.pl