Rodzina 500+

OGŁOSZENIA i ZARZĄDZENIA

 
29.03.2024

ZARZĄDZENIE Nr 10/2024 Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 29 marca 2023 roku,

ZARZĄDZENIE Nr 10 /2024

Prezesa  Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 29 marca 2024 roku

w sprawie zmiany godzin urzędowania sądu

w dniu 29 marca 2024 roku

           

Na podstawie  § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2514 ze zm.)

zarządzam  co następuje:

§ 1

W dniu 29 marca 2024 r. (piątek) ustalam godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Żaganiu od godziny 7:00 do godziny 13:00.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żaganiu.

 
25.09.2023

ZARZĄDZENIE Nr 28/2023 Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 14 września 2023 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2023

Prezesa  Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 14 września 2023 roku

w sprawie ustanowienia dnia 2 stycznia 2024 r. dniem wolnym od pracy

           

Na podstawie  art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. 2023 r., poz. 1465 z późn. zm.)

 

zarządzam  co następuje:

 

§ 1

Ustalam dzień 2 stycznia 2024 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Żaganiu, w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 r.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żaganiu.

 
04.08.2023

ZARZĄDZENIE Nr 25/2023 Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 03 sierpnia 2023 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 25/2023

Prezesa  Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 3 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmiany godzin urzędowania sądu

w dniu 14 sierpnia 2023 roku

           

Na podstawie  § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2514)

zarządzam  co następuje:

§ 1

W dniu 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) ustalam godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Żaganiu od godziny 7:00 do godziny 15:00.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żaganiu.

 
28.06.2023

ZARZĄDZENIE Nr 22/2023 Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2023 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2023

Prezesa  Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie ustanowienia dnia 13 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy

           

Na podstawie  art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.)

 

zarządzam  co następuje:

 

§ 1

Ustalam dzień 13 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Żaganiu, w zamian za święto przypadające w sobotę  11 listopada 2023 r.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żaganiu.

                                                          

                                              

                                                                                              

               

 

 

 

 

 
19.12.2022

ZARZĄDZENIE nr 38/2022 Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 16 grudnia 2022 roku

ZARZĄDZENIE nr 38/2022

Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 16 grudnia 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Biura Obsługi Interesantów

 
19.12.2022

ZARZĄDZENIE nr 36/2022 Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 6 grudnia 2022 roku

ZARZĄDZENIE nr 36/2022

Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 6 grudnia 2022 roku

w sprawie ustalenia godzin przyjmowania interesantów w sekretariatach