Rodzina 500+

ODDZIAŁY

Oddział Administracyjny:

 1. Sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów.
 2. Sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu rejonowego.
 3. Sprawy kuratorów społecznych.
 4. Sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników.
 5. Sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów.
 6. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości.
 7. Prowadzenie biura podawczego, biblioteki i ewidencji depozytów.
 8. Nadzór nad archiwum zakładowym.
 9. Prowadzenie sekretariatu prezesa (ów) sądu.
 10. Opracowywanie projektu budżetu sądu.
 11. Wykonywanie budżetu sądu.
 12. Kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych.
 13. Prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych.
 14. Prowadzenie rachunkowości sądu.
 15. Sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu.
 16. Administrowanie nieruchomościami sądu.
 17. Sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej sądu.
 18. Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych.
 19. Prowadzenie sekretariatu kierownika finansowego sądu, w razie jego powołania.
 20. Prowadzenie magazynku podręcznego materiałów biurowych.
 21. Realizowanie zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw.

Główny Księgowy:

 1. Opracowanie projektu budżetu sądu.
 2. Wykonywanie budżetu sądu.
 3. Kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych.
 4. Prowadzenie rachunkowości sądu