Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

 
20.01.2022

Postanowienie w przedmiocie uchylenia nakazu zapłaty, oddalenia wniosku o zasądzenie kosztów i umorzenia postępowania w sprawie I Nc 530/21

Postanowienie w przedmiocie uchylenia nakazu zapłaty, oddalenia wniosku o zasądzenie kosztów i umorzenia postępowania w sprawie I Nc 530/21

 
20.01.2022

Postanowienie w przedmiocie uchylenia nakazu zapłaty i umorzenia postępowania w sprawie I Nc 2122/19

Postanowienie w przedmiocie uchylenia nakazu zapłaty i umorzenia postępowania w sprawie I Nc 2122/19

 
20.01.2022

Postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie I Nc 925/21

Postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie I Nc 925/21

 
19.01.2022

ZAWIADOMIENIE DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH w sprawie II K 1165/18 (PO II DS. 23.2018; poprz. sygnatura VI Ds. 2/15) Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze

ZAWIADOMIENIE DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH w sprawie II K 1165/18 (PO II DS. 23.2018; poprzednia sygnatura VI Ds. 2/15) Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze dot. Stefana B

 
19.01.2022

Zarządzenie w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu I NC 1799/19

Zarządzenie w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu I NC 1799/19

 
19.01.2022

Postanowienie w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania I Nc 1799/19

Postanowienie w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania I Nc 1799/19