Rodzina 500+

Osoby niesłyszące

Sąd Rejonowy w Żaganiu realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie  z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne.


W celu skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego on-line proszę kliknąć w odnośnik: Tłumacz on-line

 

Informacja o działalności Sądu Rejonowego w Żaganiu w formie nagrania treści w polskim języku migowym