Rodzina 500+

Osoby niesłyszące

Pomoc tłumacza języka migowego on-line
W celu skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego on-line proszę kilknąć w odnośnik: Tłumacz on-line

 

Informacja o działalności Sądu Rejonowego w Żaganiu w formie nagrania treści w polskim języku migowym