Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
18.03.2024

Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych)

Zaproszenie do złożenia oferty:

Sąd Rejonowy w Żaganiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę:

Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) o kodzie 20 03 01 oraz ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 w Sądzie Rejonowym w Żaganiu

w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2027 r.