Rodzina 500+

dyżury

 

DYŻURY  - kuratorzy zawodowi POK 10

 1. Aleksandra Przyborowska,  kurator specjalista

 wtorek   8.00-13.00,               czwartek  10.00-15.00

             pok. 10,  tel. (68) 4582603,           e-mail: a.przyborowska@zagan.sr.gov.pl

2. Aneta Szynder,  kurator specjalista

   wtorek  -- 10.00-15.00,           czwartek 8.00-13.00

             pok. 10,  tel. (68) 4582603 ,           e-mail: a.szynder@zagan.sr.gov.pl

3. Beata Buchta-Słowińska, kurator specjalista

    środa  10.00-15.00,                   piątek-10.00-15.00

             pok. 10,   tel. (68) 4582603,          e-mail: b.slowinska@zagan.sr.gov.pl 

4. Edyta Sikora, kurator specjalista

   poniedziałek   10 .00-15.00,    środa  8.00-13.00 

            pok.10, tel. (68) 4582603,         e-mail: e.sikora@zagan.sr.gov.pl

5. Monika Kucner, kurator zawodowa

 wtorek   8 .00-13.00,    czwartek   10.00-15.00 

    pok.10, tel. (68) 4582603,         e-mail: m.kucner@zagan.sr.gov.pl

 telefon komórkowy – 797 188 763

  6. Dorota Bieganowska, kurator specjalista

 

  poniedziałek   9.00-14.00, środa 10.00-15.00      pok.10, tel. (68) 4582603,         e-mail: d.bieganowska@zagan.sr.gov.pl

  telefon komórkowy – 797 188 763

 

DYŻURY  - kuratorzy zawodowi POK 11

1.      Krzysztof Sobański , kurator specjalista , Kierownik Zespołu  

Godziny  przyjęć   interesantów:

poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 13:30                  e-mail: k.sobanski@zagan.sr.gov.pl

 pok. 11                   tel. 68 458 2602

telefon komórkowy - 506 422 135

 2. Leszek Starosta,   kurator specjalista

  poniedziałek 8.00-13.00,                      środa 10.00-15.00 

            pok.11 tel. (68) 4582602,                     e-mail: l.starosta@zagan.sr.gov.pl

 3. Roman Kaszuba,    kurator specjalista

 wtorek 10.00-15.00,                           piątek 8.00-13.00

             pok.11, tel. (68) 4582602,                  e-mail: r.kaszuba@zagan.sr.gov.pl