Rodzina 500+

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ

Sąd Rejonowy w Żaganiu, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić.