Rodzina 500+

Zarządzenie Prezesa nr 12/2020

Zarządzenie Nr 12/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 20 marca 2020 roku

w sprawie podjęcia działań w związku z koniecznością  przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2

 

Działając na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 365), w związku z § 30 ust. 1 pkt 15) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141 z późn. zm.)

 

zarządzam:

§ 1

Odwołanie spraw wyznaczonych na wokandy w Sądzie Rejonowym w Żaganiu w okresie od
1 do 30 kwietnia 2020 r.

 

§ 2

Odwołanie spraw wyznaczonych na wokandy nie obejmuje spraw pilnych o jakich mowa
w § 2 pkt 5 a), b), d), j) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1141).

 

§3

Pozostawiam Przewodniczącym Wydziałów podjęcie w indywidualnych sprawach decyzji
o zakwalifikowaniu innych spraw - poza wymienionymi w § 2 - jako spraw pilnych.

 

§4

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu, a dodatkowo podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 20 marca 2020 r.

 

 

 

Do wiadomości

- wszyscy