Rodzina 500+

Zarządzenie Prezesa nr 5/2017

ZARZĄDZENIE NR 5/2017

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŻAGANIU

z dnia 27 lutego 2017 roku

w sprawie utworzenia w Sądzie Rejonowym w Żaganiu Biura Obsługi Interesantów oraz wprowadzenia Regulaminu Biura Obsługi Interesantów

 

Na podstawie §31 ust.1 w związku z §28 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości       z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2316 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Z dniem 6 marca 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Żaganiu tworzy się Biuro Obsługi Interesantów, które wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego Sądu.

§ 2

Wprowadza się Regulamin Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Żaganiu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 marca 2017 roku.

§ 4

Regulamin Biura Obsługi Interesantów, o którym mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości w Biurze Obsługi Interesantów, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Sądu Rejonowego w Żaganiu.