Rodzina 500+

Sprawozdanie za 2013 rok

Informacja dotycząca realizacji zadań w zakresie poprawy efektywności energetycznej

w Sądzie Rejonowym w Żaganiu w 2013 r.

 

Zgodnie z art.10 ust.3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej ( DZ.U. Nr 94, poz.551 z późn.zm.) Sąd Rejonowy w Żaganiu informuje o stosowanych środkach poprawy  efektywności energetycznej:

Nabycie nowych urządzeń biurowych, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.

ü  Wymiana przestarzałego technologicznie, wyeksploatowanego sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.

 

Inne środki poprawy efektywności energetycznej:

Działania w sferze informacyjno- edukacyjnej , skutkując racjonalnym wykorzystaniem  źródła światła w obiektach sądu.