Rodzina 500+

PODSTAWA PRAWNA

Sąd Rejonowy w Żaganiu istnieje od  01 lipca 1949 r. (powołany Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1949 – Dz.U z 1949 r. Nr 36 poz. 270 jako Sąd Grodzki w Żaganiu)  W dzisiejszym kształcie funkcjonuje jako jeden z sądów w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w  Zielonej Górze na podstawie Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów  okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. z 2012 r., poz.1223 z późn.zm.) i obejmuje  obszarem właściwości:

                Miasta:                Gozdnica i Żagań

                Gminy:                Brzeźnica,Iłowa, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Wymiarki i Żagań

Sąd Rejonowy w Żaganiu sprawuje wymiar sprawiedliwości  w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych, oraz Sądu Najwyższego, wykonuje zadania z zakresu ochrony prawnej – powierzone w drodze ustaw.

Organizację oraz zasady funkcjonowania sądu określają akty prawne t.j :

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j . Dz.U z 2013 r. poz. 427 z późn.zm)

-Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j.  Dz.U. z 2014 poz.259 z późn.zm)

-Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów powszechnych  (Dz.U. z 2013 r. ;poz. 69 z późn.zm.)

-Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu  działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS Nr 5 poz.22 z późn.zm.)