Rodzina 500+

LICYTACJE KOMORNICZE

 
09.02.2024

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 1217/18

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomosci Km 1217/18

 
09.02.2024

Ogłoszenie o terminie I licytacji nieruchomości Km 1473/20

Ogłoszenie o terminie I licytacji nieruchomości Km 1473/20

 
09.02.2024

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości GKm 7/23

Obiweszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości GKm 7/23

 
06.02.2024

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości KM 103/22

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 103/22

 
06.02.2024

Obwieszczenie o terminie I licytacji publicznej nieruchomości Km 2338/19

Obwieszczenie o terminie I licytacji publicznej nieruchomości Km 2338/19

 
06.02.2024

Obwieszczenie o terminie I licytacji publicznej nieruchomości Km 1678/20

Obwieszczenie o terminie I licytacji publicznej nieruchomości Km 1678/20