Rodzina 500+

LICYTACJE KOMORNICZE

 
28.09.2021

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego Km 97/21 - I Co 114/21

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego  Km 97/21 - I Co 114/21

 
28.09.2021

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości dot. Km 202/20 - I Co 84/20

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości dot. Km 202/20 - I Co 84/20

 
28.09.2021

Obwieszczenie o drugiej licytacji ułamkowej części nieruchomości Km 92/18 - I Co 1058/19

Obwieszczenie o drugiej licytacji ułamkowej części nieruchomości Km 92/18 - I Co 1058/19 

 
28.09.2021

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości dot. Km 1716/17 - I Co 476/19

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości dot. Km 1716/17 - I Co 476/19

 
28.09.2021

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości dot. Km 2100/20 - I Co 256/20

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości dot. Km 2100/20 - I Co 256/20

 
28.09.2021

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania lokalu użytkowego Km 202/20 - I Co 83/20

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania lokalu użytkowego Km 202/20 - I Co 83/20