Rodzina 500+

Konta bankowe

Konta bankowe:

 1. Dochody budżetowe:
     NBP Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

      89 1010 1704 0085 3022 3100 0000

    (opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków)


2. Zaliczki sądowe:

    Bank Gospodarstwa Krajowego 

      78 1130 1222 0030 2044 3820 0004

    (zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe)


3. Sumy depozytowe:

   Bank Gospodarstwa Krajowego

   

   PLN-22 1130 1017 0021 1002 8090 0004

   USD-92 1130 1017 0021 1002 8090 0005

   EUR-76 1130 1017 0021 1002 8090 0002

   CHF-06 1130 1017 0021 1002 8090 0001

   GBP-49 1130 1017 0021 1002 8090 0003

   (zajęcia mienia, poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe)

   Sumy depozytowe: (depozyty walutowe)

  

  

4. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

   Bank Gospodarstwa Krajowego

    62 1130 1222  0030 2044 3820 0001