Rodzina 500+

WYDZIAŁY

Sąd Rejonowy w Żaganiu dzieli się na wydziały:

I Wydział Cywilny – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego.

II Wydział Karny – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich (Sąd Rodzinny) – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych.

IV Wydział Pracy (Sąd Pracy) – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy.

V Wydział Ksiąg Wieczystych – do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.