Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 27-09-2022
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 53/21
Skład orzekający: Przewodniczący Emilia Tylawska
Data: 27-09-2022
Sala: 1, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 628/21
Skład orzekający: Przewodniczący Adriana Buławska
Data: 27-09-2022
Sala: 7, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 218/21
Skład orzekający: Przewodniczący Jędrzej Kolczyński
Data: 27-09-2022
Sala: 17, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 352/22
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Królewicz–Kniat
Data: 27-09-2022
Sala: 7, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 218/21
Skład orzekający: Przewodniczący Jędrzej Kolczyński
Data: 27-09-2022
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 09:30
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 87/22
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jabłoński
Data: 27-09-2022
Sala: 1, ul. Szprotawska 3
Godzina: 10:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 296/21
Skład orzekający: Przewodniczący Adriana Buławska
Data: 27-09-2022
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 10:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 508/22
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jabłoński
Data: 27-09-2022
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 10:30
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 563/22
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jabłoński
Data: 27-09-2022
Sala: 1, ul. Szprotawska 3
Godzina: 11:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 675/21
Skład orzekający: Przewodniczący Adriana Buławska