Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 07-02-2023
Sala: 17, ul. Szprotawska 3
Godzina: 08:45
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II Kp 333/22
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Królewicz–Kniat
Data: 07-02-2023
Sala: 1, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 512/22
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Sobolewska
Data: 07-02-2023
Sala: 17, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 128/22
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Królewicz–Kniat
Data: 07-02-2023
Sala: 1, ul. Szprotawska 3
Godzina: 10:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 613/21
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Sobolewska
Data: 07-02-2023
Sala: 17, ul. Szprotawska 3
Godzina: 13:15
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 193/22
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Królewicz–Kniat
Data: 07-02-2023
Sala: 1, ul. Szprotawska 3
Godzina: 13:30
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 12/20
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Sobolewska
Data: 07-02-2023
Sala: 17, ul. Szprotawska 3
Godzina: 14:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 534/21
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Królewicz–Kniat
Data: 07-02-2023
Sala: 1, ul. Szprotawska 3
Godzina: 14:15
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 272/21
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Sobolewska
Data: 07-02-2023
Sala: 17, ul. Szprotawska 3
Godzina: 14:30
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II Kp 317/22
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Królewicz–Kniat