Rodzina 500+

Rok 2017


Pliki do pobrania:

 1. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2017 [1.97 MB]
 2. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2017 [1.02 MB]
 3. MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2017 [2.19 MB]
 4. MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2017 [421.82 KB]
 5. MS-S10R SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2017 [575.88 KB]
 6. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2017 [1.35 MB]
 7. MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2017 [1.34 MB]
 8. MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2017 [330.79 KB]
 9. MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za I półrocze 2017 [449.29 KB]
 10. MS-S40r SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2017 [575.58 KB]
 11. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za 2017 [2.00 MB]
 12. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2017 [1.02 MB]
 13. MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 2017 [2.20 MB]
 14. MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 2017 [422.16 KB]
 15. MS-S10R SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2017 [576.67 KB]
 16. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za 2017 [1.35 MB]
 17. MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2017 [1.31 MB]
 18. MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 2017 [335.06 KB]
 19. MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za 2017 [449.84 KB]
 20. MS-S40r SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2017 [575.85 KB]