Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
26.09.2022

Postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie INc 42/22

Postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie INc 42/22

 
20.09.2022

Ogłoszenie w przedmiocie ustanowienia kuratora I Ns 320/21

Ogłoszenie w przedmiocie ustanowienia kuratora  I Ns 320/21 

 
19.09.2022

Postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie I Ns 374/21

Postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie I Ns 374/21

 
19.09.2022

Postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie I Co 122/22

Postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie I Co 122/22

 
19.09.2022

Postanowienie o umorzeniu postępowania I Ns 417/21

Postanowienie o umorzeniu postępowania I Ns 417/21

 
16.09.2022

Ogłoszenie w przedmiocie spisu inwentarza w sprawie I Ns 221/22

Ogłoszenie w przedmiocie spisu inwentarza w sprawie I Ns 221/22