Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
26.05.2023

Postanowienie o podjęciu postępowania I Nc 192/21

Postanowienie o podjęciu postępowania I Nc 192/21

 
26.05.2023

Postanowienie o zawieszeniu postępowania I Nc 498/22

Postanowienie o zawieszeniu postępowania I Nc 498/22

 
25.05.2023

Postanowienie o podjęciu postępowania I Nc 425/22

Postanowienie o podjęciu postępowania I Nc 425/22

 
25.05.2023

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego I NC 1488/21

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego I NC 1488/21

 
25.05.2023

Postanowienie w przedmiocie uchylenia nakazu zapłaty i umorzenia postępowania I Nc 109/21

Postanowienie w przedmiocie uchylenia nakazu zapłaty i umorzenia postępowania I Nc 109/21

 
24.05.2023

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego I NC 117/20

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego I NC 117/20