Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
01.07.2022

Postanowienie w przedmiocie uchylenia nakazu zapłaty i umorzenia postępowania w sprawie I Nc 924/21

Postanowienie w przedmiocie uchylenia nakazu zapłaty i umorzenia postępowania w sprawie I Nc 924/21

 
29.06.2022

Postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku w sprawie I Nc 686/21

Postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku w sprawie I Nc 686/21

 
28.06.2022

Ogłoszenie w przedmiocie spisu inwentarza I Ns 284/22

Ogłoszenie w przedmiocie spisu inwentarza I Ns 284/22

 
28.06.2022

Ogłoszenie w przedmiocie wykazu inwentarza I Ns 309/21

Ogłoszenie w przedmiocie wykazu inwentarza I Ns 309/21

 
28.06.2022

Postanowienie w przedmiocie sprostowania omyłki pisarskiej i umorzenia postępowania w sprawie I Co 28/20

Postanowienie w przedmiocie sprostowania omyłki pisarskiej i umorzenia postępowania w sprawie I Co 28/20

 
27.06.2022

Ogłoszenie w przedmiocie ustanowienia kuratora w sprawie I Nc 819/21

Ogłoszenie w przedmiocie ustanowienia kuratora w sprawie I Nc 819/21