Rodzina 500+

Zarządzenie Prezesa nr 31/2018

ZARZĄDZENIE NR 31/2018

Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia godzin pracy Sądu Rejonowego w Żaganiu

w dniu 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie § 40 ust. 1 w zw. z § 40 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2316 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W poniedziałek dnia 31 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu będzie urzędował i przyjmował interesantów w godzinach od 7.30 do 15.30

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żaganiu.


Pliki do pobrania:

  1. SCAN6350_000.pdf [153.28 KB]