Rodzina 500+

Zarządzenie Prezesa nr 11/2020

Zarządzenie Nr 11/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 18 marca 2020 roku

 

Działając na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 365), w związku z § 30 ust. 1 pkt 15) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141 z późn. zm.)

 

§ 1

 

Zmieniam § 2 zarządzenia nr 10/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 17 marca
w sprawie czasowego ograniczenia wysyłania korespondencji w ten sposób, że nadaję mu następującą treść:

 

„Wstrzymanie wysyłki korespondencji, o którym mowa w § 1 zarządzenia, nie dotyczy spraw pilnych o jakich mowa w § 2 pkt 5 a), b), d), j) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1141), spraw egzekucyjnych oraz spraw wieczystoksięgowych”.

 

 

§ 2

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu, a dodatkowo podlega   zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

- wszyscy