Rodzina 500+

Rok 2016


Pliki do pobrania:

 1. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2016 [1.73 MB]
 2. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 20176 [921.89 KB]
 3. MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2016 [2.03 MB]
 4. MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2016 [422.12 KB]
 5. MS-S10R SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2016 [571.24 KB]
 6. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2016 [1.28 MB]
 7. MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2016 [1.27 MB]
 8. MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2016 [265.03 KB]
 9. MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za I półrocze 2016 [446.92 KB]
 10. MS-S40r SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2016 [575.29 KB]
 11. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za 2016 [1.73 MB]
 12. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2016 [922.82 KB]
 13. MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 2016 [2.04 MB]
 14. MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 2016 [423.05 KB]
 15. MS-S10R SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2016 [571.56 KB]
 16. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za 2016 [1.28 MB]
 17. MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2016 [1.27 MB]
 18. MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 2016 [265.04 KB]
 19. MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za 2016 [446.70 KB]
 20. MS-S40r SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2016 [575.61 KB]