Rodzina 500+

Zarządzenie Prezesa nr 18/2017

Prezes Sądu Rejonowego                             Żagań, dnia 6 grudnia 2017 roku

w Żaganiu

 

OA – 257 – 110/1/2017

 

 

ZARZĄDZENIE NR 18/2017

PREZESA SĄDU REJONOWEGO

W ŻAGANIU

         w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Żaganiu

 

 

§1

Na podstawie §6 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia        22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 roku, poz.331) powołuję komisję        w następującym składzie:

 

- SSR Michał Wołowicz – przewodniczący komisji,

- SSR Sylwia Popko,

- SSR Jędrzej Kolczyński.

 

§2

Na podstawie §6 ust.3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia        22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 roku, poz.331) zobowiązuję członków komisji wskazanych w §1 zarządzenia do złożenia stosownego oświadczenia.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.