Rodzina 500+

Zarządzenie Prezesa nr 10/2020

Zarządzenie Nr 10/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 17 marca 2020 roku

w sprawie czasowego ograniczenia wysyłania korespondencji

 

Działając na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 365), w związku z § 30 ust. 1 pkt 15) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141 z późn. zm.)

 

zarządzam:

§ 1

 

1. Wstrzymanie od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania, wysyłania do stron, uczestników postępowania lub ich pełnomocników pism zawierających zarządzenia wyznaczające terminy sądowe do dokonania czynności procesowych.

2. Ograniczenie korespondencji kierowanej do innych sądów wyłącznie do spraw pilnych.

 

§ 2

 

Wstrzymanie wysyłki korespondencji, o którym mowa w § 1 zarządzenia, nie dotyczy spraw pilnych o jakich mowa w § 2 pkt 5 a), b), d), j) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1141).

 

§ 3

 

Pozostawiam Przewodniczącym Wydziałów podjęcie w indywidualnych sprawach decyzji o zakwalifikowaniu do wysyłki pism zawierających zarządzenia wyznaczające terminy sądowe do dokonania czynności procesowych w innych sprawach, poza wymienionymi w § 2.

 

§ 4

  1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu, a dodatkowo podlega   zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 18 marca 2020 r.