Rodzina 500+

PREZES

Prezes Sądu Rejonowego w Żaganiu – 

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Żaganiu – Jędrzej Kolczyński

Sekretariat Prezesa

ul. Szprotawska 3
68-100 Żagań 

I Piętro, pok. 9

tel. 068 3671101
fax 068 3671102

 

Prezes Sądu Rejonowego zostaje powołany w trybie art. 25 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

  1. Kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora sądu okręgowego lub kierownika finansowego sądu w razie jego powołania.
  2. Pełni czynności z zakresu administracji sądowej wynikające m.in. z Rozdziału 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 z późn. zm.).
  3. Pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach.
  4. Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu.
W zakresie administracji sądowej podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz Prezesowi Sądu Okręgowego. Sprawuje bezpośredni nadzór nad wszystkimi Wydziałami, Oddziałami i innymi komórkami organizacyjnymi oraz stanowiskami funkcyjnymi Sądu.

Wiceprezes Sądu Rejonowego zostaje powołany w trybie art. 25 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

  1. Wykonuje zadania zlecone przez Prezesa Sądu Rejonowego.
  2. Zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego w czasie nieobecności