Rodzina 500+

Zarządzenie Prezesa nr 40/2020

ZARZĄDZENIE NR 40/2020

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŻAGANIU

Z DNIA 28 grudnia 2020 ROKU

 

w sprawie zmiany godzin urzędowania

w dniu 31 grudnia 2020 roku

 

        

Na podstawie  § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019.1141)  zarządzam  co następuje:

 

§ 1

W dniu 31 grudnia 2020 r. ustalam czas urzędowania Sądu Rejonowego w Żaganiu w godzinach od 7.00 do 13.00.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żaganiu.