Rodzina 500+

OGŁOSZENIA i ZARZĄDZENIA

« powrót

 
19.12.2022

ZARZĄDZENIE nr 36/2022 Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 6 grudnia 2022 roku

ZARZĄDZENIE nr 36/2022

Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 6 grudnia 2022 roku

w sprawie ustalenia godzin przyjmowania interesantów w sekretariatach

Żagań, dnia 6 grudnia 2022 roku

 

ZARZĄDZENIE nr 36/2022

Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 6 grudnia 2022 roku

w sprawie ustalenia godzin przyjmowania interesantów w sekretariatach

 

Na podstawie § 39 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2022 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U.
2022 r., poz. 2514), zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Ustalam godziny przyjmowania interesantów w Sekretariatach I Wydziału Cywilnego,
II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, IV Wydziału Pracy i V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żaganiu w następujący sposób:

 

- w poniedziałki od godziny 8.00 do godziny 18.00,

- we wtorki, środy, czwartki i piątki od godziny 7.30 do godziny 14.30.

 

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu  nr 11/2014 z dnia 24 października 2014 roku.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 2022 r.

« powrót