Rodzina 500+

OGŁOSZENIA i ZARZĄDZENIA

« powrót

 
25.10.2022

ZARZĄDZENIE NR 32/2022 PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŻAGANIU

ZARZĄDZENIE NR 32/2022

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŻAGANIU

z dnia 25 października 2022 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 32/2022

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŻAGANIU

z dnia 25 października 2022 ROKU

 

w sprawie zmiany godzin urzędowania sądu

w dniu 31 października 2022 roku

 

        

Na podstawie  § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2021.2046 tj.)  zarządzam  co następuje:

 

§ 1

W dniu 31 października 2022r.(poniedziałek)  ustalam czas urzędowania Sądu Rejonowego w Żaganiu w godzinach od 7.00 do 15.00.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żaganiu.

« powrót