Rodzina 500+

OGŁOSZENIA i ZARZĄDZENIA

« powrót

 
29.12.2021

Zarządzenie nr 34/21 Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 28 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 34/21

Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 28 grudnia 2021 r.

 

w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za

przekazywanie korespondencji do Portalu Informacyjnego

Zarządzenie nr 34/21

Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 28 grudnia 2021 r.

 

w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za

przekazywanie korespondencji do Portalu Informacyjnego

 

 

na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 9a § 1 i w zw. z art. 8 pkt 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 2072) w zw. z § 132 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1141) zarządzam, co następuje:

 

        § 1

 

  1. Za przekazywanie korespondencji do Portalu Informacyjnego odpowiedzialni są pracownicy poszczególnych Wydziałów, zajmujący się wysyłką korespondencji.

 

  1. Korespondencja podlegająca przekazaniu do Portalu Informacyjnego powinna być wysłana w dniu jej stworzenia, najpóźniej do godziny 14.50.

 

  1. Odpowiedzialni za nadzór nad przekazywaniem korespondencji do Portalu Informacyjnego są Kierownicy Sekretariatów poszczególnych Wydziałów.

 

§ 2

 

Polecam umieszczenie treści zarządzenia w budynku oraz na stronie internetowej Sądu.

 

         § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

- wszyscy pracownicy Wydziałów merytorycznych

« powrót