Rodzina 500+

OGŁOSZENIA i ZARZĄDZENIA

« powrót

 
05.02.2021

Zarządzenie Dyrektora nr 3/2021

Zarządzenie nr 3/2021
Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu
z dnia 05 lutego 2021 r.

w przedmiocie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

w Sądzie Rejonowym w Żaganiu

Zarządzenie nr 3/2021

Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 05 lutego 2021 r.

w przedmiocie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

w Sądzie Rejonowym w Żaganiu

 

§ 1.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020.1062 j.t.) wyznaczony został Pan Patryk Piechocki Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu jako osoba pełniąca funkcję koordynatora ds. dostępności w Sądzie Rejonowym w Żaganiu.

 

§ 2.

  1. Treść zarządzenia podać do publicznej wiadomości pracownikom, poprzez rozesłanie na służbowe adresy poczty elektronicznej.
  2. Dane koordynatora  umieścić na stronie internetowej Sądu www.zagan.sr.gov w zakładce Informacje: patryk.piechocki@poznan.sa.gov.pl,  tel. 61 827-45-93.

 

  • § 3.

Uchyla się Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 05 stycznia 2021r.

 

  • § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania.

 

« powrót