Rodzina 500+

Zarządzenie Prezesa nr 13/2017

Prezes Sądu Rejonowego                                                                                      Żagań, dnia 28 września 2017 roku

w Żaganiu

 

 

 

ZARZĄDZENIE

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŻAGANIU

NR 13/2017

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy        w roku 2017

 

 

§1

W związku z dniem świątecznym przypadającym w sobotę 11 listopada 2017 roku na podstawie art.130§2 kp ustalam dzień 2 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy.

 

 

 

§2

         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.