Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
27.09.2021

Postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie I C 359/21

Postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie I C 359/21

 
24.09.2021

Postanowienie w przedmiocie zwieszenia postępowania w sprawie I Nc 530/21

Postanowienie w przedmiocie zwieszenia postępowania w sprawie I Nc 530/21

 
22.09.2021

Postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie I C 32/21

Postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie I C 32/21 

 
20.09.2021

Ogłoszenie w przedmiocie spisu inwentarza INs 477/21

Ogłoszenie w przedmiocie spisu inwentarza INs 477/21

 
03.09.2021

Ogłoszenie w przedmiocie złożenia wykazu inwentarza INs 202/21

Ogłoszenie w przedmiocie złożenia wykazu inwentarza INs 202/21

 
02.09.2021

Ogłoszenie w przedmiocie poszukiwania spadkobierców Sylwester Asman I Ns 21/20

Ogłoszenie w przedmiocie poszukiwania spadkobierców Sylwester Asman I Ns 21/20