Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 22-03-2018
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 08:45
odwołana
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 56/18
Skład orzekający: Przewodniczący Andżelika Suwalska
Data: 22-03-2018
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 08:45
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 151/18
Skład orzekający: Przewodniczący Andżelika Suwalska
Data: 22-03-2018
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 189/17
Skład orzekający: Przewodniczący Emilia Tylawska
Data: 22-03-2018
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 5/18
Skład orzekający: Przewodniczący Andżelika Suwalska
Data: 22-03-2018
Sala: 7, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 801/17
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Ochocka–Łydka
Data: 22-03-2018
Sala: 5, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1237/17
Skład orzekający: Przewodniczący Michał Wołowicz
Data: 22-03-2018
Sala: 17, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 836/17
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Królewicz–Kniat
Data: 22-03-2018
Sala: 6, ul. Szprotawska 1
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 479/17
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jabłoński
Data: 22-03-2018
Sala: 5, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:10
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1682/17
Skład orzekający: Przewodniczący Michał Wołowicz
Data: 22-03-2018
Sala: 5, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:20
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1621/17
Skład orzekający: Przewodniczący Michał Wołowicz