Rodzina 500+

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia
w sprawach rodzinnych
 Sądu Rejonowego w Żaganiu 

Siedziba: 

Sąd Rejonowy w Żaganiu
ul. Szprotawska 1
68-100 Żagań

Sekretariat zespołu:

II piętro, pok. 10

tel. 68 458 2602

tel. kom. +48 797 188 763

fax. 68 368 8382

email: kurator.rodzinny@zagan.sr.gov.pl

w poniedziałek: 8:00 - 13:15
od wtorku do piątku: 7:30 - 12:45

Kierownik zespołu kuratorskiego:

Krzysztof Sobański

II Piętro, pok. 11

tel. 68 458 2602

tel. kom. 506 422 135

e-mail: krzysztof.sobanski@zagan.sr.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 13:30