Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 20-09-2021
Sala: 7, ul. Szprotawska 3
Godzina: 08:45
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II Kop 22/21
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Ochocka–Łydka
Data: 20-09-2021
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 679/19
Skład orzekający: Przewodniczący Kamila Powroźnik
Data: 20-09-2021
Sala: 1, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 204/21
Skład orzekający: Przewodniczący Michał Wołowicz
Data: 20-09-2021
Sala: 7, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 877/19
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Ochocka–Łydka
Data: 20-09-2021
Sala: 1, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:30
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 172/21
Skład orzekający: Przewodniczący Michał Wołowicz
Data: 20-09-2021
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 10:40
odwołana
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Cps 48/20
Skład orzekający: Przewodniczący Kamila Powroźnik
Data: 20-09-2021
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 10:40
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Co 784/17
Skład orzekający: Przewodniczący Kamila Powroźnik
Data: 20-09-2021
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 12:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 627/20
Skład orzekający: Przewodniczący Kamila Powroźnik
Data: 20-09-2021
Sala: 1, ul. Szprotawska 3
Godzina: 12:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 557/19
Skład orzekający: Przewodniczący Michał Wołowicz
Data: 20-09-2021
Sala: 17, ul. Szprotawska 3
Godzina: 12:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 343/20
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Królewicz–Kniat