Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
16.03.2021

Zaproszenie do składania ofert

Sąd Rejonowy w Żaganiu, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę wywozu odpadów komunalnych stałych w Sądzie Rejonowym w Żaganiu 

 
23.11.2020

Zaproszenie do składania ofert

OAD – 65-240-5/2020

Sąd Rejonowy w Żaganiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach  Sądu Rejonowego w Żaganiu

 
25.03.2020

OAD-17-240-4/2020

Przetarg nieograniczony na remont i wymianę sieci zasilania obiektu z uwzględnieniem zasilania gwarantowanego wraz z agregatem. Remont sieci teletechnicznych słaboprądowych LAN, CCTV, SWiN, SSP, KD, RCZP w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu

 

Ogłoszenie nr 526601-N-2020 z dnia 2020-03-25 r.

 

 Sąd Rejonowy w Żaganiu: Remont i wymiana sieci zasilania obiektu z uwzględnieniem zasilania gwarantowanego wraz z agregatem. Remont sieci teletechnicznych słaboprądowych LAN, CCTV, SWiN, SSP, KD, RCZP w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu.

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

 

 

 
30.12.2019

OAD-81-240-8/2019

Przetarg nieograniczony na remont i wymianę sieci zasilania obiektu z uwzględnieniem zasilania gwarantowanego wraz z agregatem. Remont sieci teletechnicznych słaboprądowych LAN, CCTV, SWiN, SSP, KD, RCZP w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu

 

Ogłoszenie nr 638967-N-2019 z dnia 2019-12-30 r.

 Sąd Rejonowy w Żaganiu: Remont i wymiana sieci zasilania obiektu z uwzględnieniem zasilania gwarantowanego wraz z agregatem. Remont sieci teletechnicznych słaboprądowych LAN, CCTV, SWiN, SSP, KD, RCZP w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu.

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

 
23.12.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Sąd Rejonowy w Żaganiu zwany dalej „zamawiającym” zwraca się zgodnie z procedurą wydatkowania środków publicznych oraz udzielania zamówień publicznych ustaloną Zarządzeniem nr 9/2013 z dnia 9 sierpnia 2013r. oraz Zarządzeniem nr 7/2016 z dnia 21 listopada 2016r. z zapytaniem ofertowym na świadczenie usług łącza internetowego dla Sądu Rejonowego w Żaganiu zlokalizowanego w budynku przy ul. Szprotawskiej 3.

 
09.12.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Sąd Rejonowy w Żaganiu zaprasza do złożenia oferty na zamówienie na usługi społeczne dot. Ochrona obiektów Sądu Rejonowego w Żaganiu.