Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
04.12.2017

Zaproszenie do Złożenia oferty OAD-81-240-7/2017

Zaproszenie do złożenia oferty

               

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 tj.).

Sąd Rejonowy w Żaganiu zwany dalej „Zamawiającym”, zgodnie z procedurą wydatkowania środków publicznych oraz udzielania zamówień publicznych ustaloną Zarządzeniem nr 9/2013 Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 9 sierpnia 2013 r. oraz Zarządzeniem nr 7/2016 Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 21 listopada 2016 r.  zaprasza do złożenia oferty na:

 

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rzecz Sądu Rejonowego w Żaganiu

 
24.11.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Sąd Rejonowy w Żaganiu na podstawie artykułu 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) ogłasza postępowanie dotyczące realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: usługa ochrony osób, mienia i obiektów Sądu Rejonowego w Żaganiu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

 
23.06.2017

Przetarg nieograniczony na budowę parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu

Sąd Rejonowy w Żaganiu: Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Sądu
Rejonowego w Żaganiu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
21.11.2016

Zapytanie ofertowe OAD – 65-231-14/2016

Sąd Rejonowy w Żaganiu zwraca się z zapytaniem ofertowym, zgodnie z procedurą wydatkowania środków publicznych oraz udzielania zamówień publicznych ustaloną Zarządzeniem nr 9/2013 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 9 sierpnia 2013 r. oraz Zarządzeniem nr 7/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.. Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu na usługę:
Całodobowe monitorowanie sygnałów systemu alarmowego, podejmowanie interwencji grupy oraz konserwacja systemu alarmowego w następujących obiektach Zamawiającego:
- ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań
- ul. Szprotawska 1, 68-100 Żagań
 
21.11.2016

Zapytanie ofertowe OAD – 65-231-13/2016

Zapytanie ofertowe na ŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH
SĄDU REJONOWEGO W ŻAGANIU w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 roku.
 
14.10.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy zawarcia umowy wykonawczej na dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Rejonowego w Żaganiu