Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
01.02.2019

Zaproszenie do Złożenia oferty OAD-7-240-2/2019

 

OAD – 7-240-2/2019

                                                                                                         

            Sąd Rejonowy w Żaganiu zaprasza

 

do złożenia propozycji cenowej  na zadanie:

Usługa – remont toalet dla pracowników i interesantów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym Sądu Rejonowego w Żaganiu, przy ul. Szprotawskiej 3.

 
03.12.2018

Zaproszenie do Złożenia oferty OAD-65-240-9/2018

Sąd Rejonowy w Żaganiu zaprasza do złożenia propozycji cenowej  na zadanie:

 

Usługę sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Sądu Rejonowego w Żaganiu

 

w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku.

 

 
28.06.2018

Zaproszenie do Złożenia oferty OAD-43-240-7/2018

Sąd Rejonowy w Żaganiu zaprasza do złożenia propozycji cenowej  na zadanie:

„Usługa remontowa - utworzenie pokoju przesłuchań poprzez podział sali rozpraw w budynku głównym Sądu Rejonowego w Żaganiu, przy ul. Szprotawskiej 3 ”

 
28.06.2018

Zaproszenie do Złożenia oferty OAD-42-240-6/2018

Sąd Rejonowy w Żaganiu zaprasza do złożenia propozycji cenowej  na zadanie:

„Usługa wymiany stolarki drzwiowej w ilości 12 sztuk do wybranych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego w budynku głównym Sądu Rejonowego w Żaganiu, przy ul. Szprotawskiej 3 ”

 
07.03.2018

Zaproszenie do Złożenia oferty OAD-22-240-5/2018

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie:

„Usługa konserwacji i utrzymania w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w obiektach Sądu Rejonowego w Żaganiu ”

 
05.12.2017

Ogłoszenie o wynikach postępowania OAD-76-240-6-2017

Informacja o wynikach postępowania na usługi społeczne -

Usługi ochrony osób, mienia i obiektów Sądu Rejonowego w Żaganiu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.