Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

« powrót

 
25.05.2020

Komunikat Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu

Informujemy o wznowieniu osobistej obsługi interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Ekspozyturze V Wydziału Ksiąg Wieczystych, Biurze Podawczym oraz Kasie w Sądzie Rejonowym w Żaganiu, z zachowaniem organiczenia liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w pomieszczeniach, do 1 interesanta. Osoby oczekujące na obsługę, powinny zachować odstęp minimum 2 metrów.

KOMUNIKAT

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŻAGANIU

 

Informujemy o wznowieniu osobistej obsługi interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Ekspozyturze V Wydziału Ksiąg Wieczystych, Biurze Podawczym oraz Kasie w Sądzie Rejonowym w Żaganiu, z zachowaniem organiczenia liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w pomieszczeniach, do
1 interesanta. Osoby oczekujące na obsługę, powinny zachować odstęp minimum 2 metrów.

Zasady funkcjonowania Sądu Rejonowego w Żaganiu  w okresie od 25 maja 2020 r. do odwołania:

  1. Zakazuje się wstępu do budynku sądu innych osób niż wzywane do udziału w posiedzeniu, osób towarzyszących wezwanym w charakterze opiekuna lub też wykazujących inną niezbędną potrzebę. Ograniczenie dotyczy przede wszystkim osób chcących brać udział w jawnych posiedzeniach w charakterze publiczności.
  2. Ograniczenia dostępu nie dotyczą adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, komorników, pracowników Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, jak też aplikantów.
  3. Przy wejściu do budynku sądu, strony, uczestnicy, ich pełnomocnicy, świadkowie, biegli oraz inne osoby wezwane lub przebywające w sądzie w innym charakterze, powinny zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki jednorazowe oraz zasłonić usta i nos. Osoby, które nie wykonają powyższych czynności, nie zostaną wpuszczone do budynku sądu, chyba że odstąpienie od wykonania tych czynności wynika z zaleceń medycznych.
  4. Osoby wchodzące do budynku sądu, powinny okazać zawiadomienie/wezwanie ewentualnie również/lub legitymację służbową (pełnomocnicy, prokuratorzy), ewentualnie pismo, z którego będzie wynikała konieczność przebywania w budynku sądu.
  5. Osobom wchodzącym do budynku sądu, będzie wykonywany pomiar temperatury ciała. Pomiar wskazujący na podwyższoną temperaturę, daję podstawę do odmowy wpuszczenia do budynku sądu.
  6. Wejście do budynku sądu jest możliwe nie wcześniej niż na 15 minut przed zaplanowaną godziną posiedzenia lub godziną, na którą zostało wystawione wezwanie.
  7. Akta spraw podlegają udostępnieniu po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym i ustaleniu daty ich udostępnienia z pracownikiem danego Wydziału.
  8. Skargi należy wnosić wyłącznie na piśmie, drogą elektroniczną, ewentualnie także telefonicznie. Nie przyjmuje się osobiście interesantów w sprawach dotyczących skarg administracyjnych.
  9. Przy bramie wejściowej do sądu instaluje się skrzynkę podawczą, do której osoby zainteresowane mogą złożyć korespondencję bez konieczności wchodzenia do budynku sądu, czy jej wysyłania. Korespondencję ze skrzynki podawczej odbierają codziennie pracownicy Biura podawczego sądu.

 

 

 

« powrót