Rodzina 500+

AKTUALNE ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE SARS-COV-2

« powrót

 
12.01.2021

Zarządzenie Prezesa nr 36_2020

Zarządzenie Nr 36/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu
z dnia 27 października 2020 roku
w sprawie ograniczenia funkcjonowania Kasy Sądu Rejonowego w Żaganiu
w okresie od 27 października 2020 r. do odwołania

Zarządzenie Nr 36/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 27 października 2020 roku

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Kasy Sądu Rejonowego w Żaganiu
w okresie od 27 października 2020 r. do odwołania

 

Działając na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 365), w związku z § 30 ust. 1 pkt 15) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz.1141 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Ustala się we wszystkie dni tygodnia godziny funkcjonowania Kasy Sądu Rejonowego
w Żaganiu od 7.00 do 13.00, z przerwą od 12.00 do 12.15.

 

§ 2

  1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu, a dodatkowo podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń.

 

  1. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 27 października 2020 r. i obowiązuje aż do odwołania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości

- wszyscy

 

 

« powrót