Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
27.08.2021

Postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania I C 736/20

Postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania I C 736/20

 
27.08.2021

Ogłoszenie w przedmiocie spisu inwentarza INs 411/21

Ogłoszenie w przedmiocie spisu inwentarza INs 411/21

 
26.08.2021

Postanowienie w przedmiocie podjęcia postępowania w sprawie I Nc 959/20

Postanowienie w przedmiocie podjęcia postępowania w sprawie I Nc 959/20

 
26.08.2021

Postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie I Nc 939/20

Postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie I Nc 939/20

 
26.08.2021

Ogłoszenie w przedmiocie poszukiwania spadkobierców po Mirosław Kosieradzki - I Ns 48/20

Ogłoszenie w przedmiocie poszukiwania spadkobierców po Mirosław Kosieradzki - I Ns 48/20 

 
24.08.2021

Ogłoszenie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza w sprawie I Ns 220/21

Ogłoszenie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza w sprawie I Ns 220/21